Địa chỉ

số 1-2-39-40 đầu chợ Khánh Bình, tx Tân Uyên, Bình Dương ( g.page/minhngocmp)

Số điện thoại

0338.616.333

0338.616.333

Email

cos.ngoc@gmail.com